Uhodli jste?

14.05.2018

Uhodli jste, co bylo na obrázku?

Správná odpověď byla C :-)